Yes, "Nelson Mandela" is correct!!
Next Quesiton:

Who is this dude?
  1. Enrique Peña
  2. Mariano Rajoy
  3. Mario Monti
  4. Bronisław Komorowski
  5. Recep Erdoğan